Tübess Kapalı Tez İsteği Kütüphaneler


Akademik personelin TÜBESS üzerinden istenilebilen yüksek lisans ve doktora tezlerini, ilgili tezin bilfgileri açık bir şekilde yazılarak kutuphane@uskudar.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bir kişinin haftada en fazla 2 adet tez istek talebi değerlendirmeye alınır. TÜBESS katılım protokolünün 6.3.5. maddesi gereğince istekte bulunan kişiye tezin sadece basılı formatı teslim edilecektir. (Tam metin erişime açık olan tezler için istekte bulunulmaz).

Sevgili Kütüphane Kullanıcıları,

(Instagram: uukutuphane, Twitter: uukutuphane)


Dear Library Users,

(Instagram: uukutuphane, Twitter: uukutuphane)