Misyonumuz ve Vizyonumuz Kütüphaneler


Misyonumuz

Üniversite bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerine paralel olarak hedeflenmiş eğitim-öğretim düzeyine erişilmesini ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayıp, basılı ve elektronik ortamda üretilen her türlü bilgiyi çağın sunduğu teknolojiler aracılığıyla kullanıcılarına ulaştırmak, onların bilgi gereksinimlerini karşılamaktır.

Vizyonumuz

Kütüphanecilik ve Bilgi Bilim alanında, her türlü gelişmeyi takip ederek büyümek, Üsküdar Üniversitesine mensup, akademisyen, öğrenci ve idari personeline çağdaş bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayarak, üniversitemizin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunan, evrensel ölçekte modern bir kütüphane olmaktır.

Değerlerimiz

 

Sevgili Kütüphane Kullanıcıları,

(Instagram: uukutuphane, Twitter: uukutuphane)


Dear Library Users,

(Instagram: uukutuphane, Twitter: uukutuphane)