KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ Kütüphaneler


ILL POLİTİKASI

1. Kütüphaneler arası ödünç yayın / belge sağlama hizmeti sadece üniversite kütüphanelerini kapsamaktadır.
2. Kütüphaneler isteklerini bu hizmet ile ilgili yetkili kütüphanecileri aracılığı ile yapabilir.
3. Diğer üniversitelerin kullanıcıları kütüphaneleri aracılığı ile bu hizmetten yararlanabilir. Kişisel başvurular kabul edilmez.
 4. Yayın İstekleri:
    a) Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap/Fotokopi İstek Formu,
    b) Kütüphanenin kullandığı otomasyon sisteminin formu,
    c) Kütüphanenin kendi hazırladığı form ile yapılabilir.
 5. İstekler Kütüphaneye kargo ile gönderilir. Bu hizmet karşılığı doğacak (fotokopi, kargo ücreti gibi) tüm masraflar, istekte bulunan kütüphane tarafından karşılanır. 
6. İstekte bulunan üye kütüphaneye aynı anda en fazla,
    a) 5 yayın 20 gün süre (posta süresi dahil) ile ödünç verilir,
    b) 10 fotokopi isteği gönderilir,
7. Uzatma ve ayırtma işlemi yapılmaz.
8. Yayının kaybolması veya zarar görmesinden (postada kaybolması veya zarar görmesi dahil), istekte bulunan kütüphane ve yetkili kütüphaneci sorumludur.

Sevgili Kütüphane Kullanıcıları,

(Instagram: uukutuphane, Twitter: uukutuphane)


Dear Library Users,

(Instagram: uukutuphane, Twitter: uukutuphane)