Toplu Kataloglar Kütüphaneler


Toplu Kataloglar, başta üniversite kütüphaneleri olmak üzere belli başlı bilgi merkezlerinin kataloglarını bir arayüzden sorgulamayı amaç edinen bir kütüphane katalogları bulutudur..

Özellikle aranan bir kaynağının hangi kütüphanede veya bilgi merkezinde olduğunu tespit etmede önemli bir bir işleve sahiptir.

Sevgili Kütüphane Kullanıcıları,

(Instagram: uukutuphane, Twitter: uukutuphane)


Dear Library Users,

(Instagram: uukutuphane, Twitter: uukutuphane)