APA 6. Edisyon Kaynakça Örnekleri Kütüphaneler


Kitap ve eKitaplar

 

Kitap: Tek yazarlı
[Metin içinde atıf: (Tarhan, 2012: 175)]

Kitap: İki yazarlı
[Metin içinde atıf: (Nurmedov ve Tarhan, 2012: 88)]

Kitap: 3 yazarlı
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Arıboğan, Ortaylı ve Yavuz. , 2008: 66); Takip eden atıf: (Arıboğan ve diğerleri, 2008: 66)]

Kitap: 4 ve daha fazla yazarlı 
[Metin içinde atıf: (Wolfe ve diğerleri, 2015: 120)]

Kitap: Farklı baskılar
[Metin içinde atıf: (Tarhan, 2014: 77)]

Kitap: Yazarı olmayan
[Metin içinde atıf: (Türkçe bilim terimleri sözlüğü : Sosyal bilimler, 2011: 1750)]

Kitap: Tek Editörlü
[Metin içinde atıf: (Tanrıdağ, 2015: 36)]

Kitap: 2 veya daha fazla editörlü
[Metin içinde atıf: (Abulfez ve Sönmez , 2017: 63)]

Kitap: Yazarı kurum olan
[Metin içinde atıf: (Üsküdar Üniversitesi Yayınları, 2018: 92)]

Kitap: Edit edilen kitapta bölüm (ör. makale)
[Metin içinde atıf: (Tarhan, 2019: 135)]

Kitap: Çeviri
[Metin içinde atıf: (Arasteh, 200: 150)]

Kitap: Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yapılmış farklı çalışma
[Metin içinde atıf: (Glenn ve Johnson, 1964a: 90); (Glenn ve Johnson, 1964b: 90)]

Kitap Bölümü

Basılmış kitap bölümü
[Metin içinde atıf: Ergüzel, 2017: 69)]

eKitap: Tüm kitap
[Metin içinde atıf: (Tarhan, 2018: 77)]

eKitap: Bir veri tabanından bölüm
[Metin içinde atıf: (Mitchell, 1913: 88)]

 

Dergi Makaleleri

Basılı dergi makalesi: 1 yazarlı
[Metin içinde atıf: (Tarhan, 2001: 127)]

Basılı dergi makalesi: 2 yazarlı
[Metin içinde atıf: (Kansu ve Tarhan, 2018: 9)]

Basılı dergi makalesi: 3-6 yazarlı
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Arasıl, Metin, Turan, Sinirlioğlu, ve Tarhan, 2020: 20); Takip eden atıf: (Arasıl ve diğerleri, 2020: 20)]

Basılı dergi makalesi: 6’dan fazla yazarlı
[Metin içinde atıf: (Cebi ve diğerleri, 2018: 172)]

 Metin, SZ; Erguzel, TT; Ertan, G; Salcini, C; Kocarslan, B; Cebi, Tarhan, N…

. The Use of Quantitative EEG for Differentiating Frontotemporal Dementia From Late-Onset Bipolar Disorder. Clinical EEG and Neuroscience, 49(3), 171-176

Elektronik dergi makalesi: DOI numarası olan
[Metin içinde atıf: (Tarhan, 2019: 260)]

 https://dx.doi.org/ 10.2174/2666082216999200625115701

Elektronik dergi makalesi: DOI numarası olmayan (internetten serbest erişim)
[Metin içinde atıf: (Tarhan, 2019: 208]

Erişim adresi https://questionsonislam.com/article/consciousness#baslik1

Elektronik dergi makalesi: Ön baskı
[Metin içinde atıf: (Altuglu, Metin ve Tarhan, 2020)]

Elektronik dergi makalesi: Kurumsal arşiv
[Metin içinde atıf: (Tarhan, baskıda)]

Yayımlanmak üzere dergiye sunulmuş makale
[Metin içinde atıf: Kansu ve Tarhan, 2018)]

 

Sözlük / Ansiklopedi Maddeleri

Referans kitabı maddesi
[Metin içinde atıf: (Keyormarsi, O’Leary ve Pardee, 2007: 200)]

eReferans kitabı maddesi
[Metin içinde atıf: (Keyormarsi, O’Leary & Pardee, 2014: 200)]

 

Web Kaynakları

Web Sayfası
[Metin içinde atıf: (Üsküdar Üniversitesi, 2018)]

Web sayfası: Yazarı olmayan
[Metin içinde atıf: (“final sınavları” 2020)]

Web sayfası: Tarihi olmayan
[Metin içinde atıf: (Tarhan, t.y.)]

Web sayfası: Yazar ve tarihi olmayan: Alıntıyla
[Metin içinde atıf: (“Vizyon,” t.y., par. 1) Numaralı değilse paragrafları sayın]

Tartışma forumu
[Metin içinde atıf: (Malissa, 2008)]

Blog
[Metin içinde atıf: (Demir, 2011)]

Elektronik mesaj listesi
[Metin içinde atıf: (Anderson, 2005)]

Wiki
[Metin içinde atıf: (Sports psychology, t.y.)]

Ders Notu

Ders notu
[Metin içinde atıf: Ünsal, (2014)]

 

Tezler

Yayımlanmamış tez
[Metin içinde atıf: (Çetinkaya, 201: 1885)]

Yayımlanmış tez
[Metin içinde atıf: (Erol, 2017: 67)]

Elektronik tez: Elektronik veri tabanında arşivlenmiş
[Metin içinde atıf: (Rich, 1989: 55)]

Elektronik tez: Kurumsal arşivde arşivlenmiş
[Metin içinde atıf: (Bilir, 2014: 43)]

 

Konferans Bildirileri

Basılmış konferans kitabında bildiri
[Metin içinde atıf: (Game, 2001: 350)]

Basılmış konferans kitabında bildiri: Editörü olmayan
[Metin içinde atıf: (Doğdaş ve Akyokuş, 2013: 3)]

Elektronik konferans kitabında bildiri: Elekteonik veri tabanı
[Metin içinde atıf: (Balakrishnan, 2006)]

Yayımlanmamış konferans bildirisi
[Metin içinde atıf: (Santhanam, Martin, Goody ve Hicks, 2001: 259)]

 

Raporlar

Resmi raporlar
[Metin içinde atıf: (Akbaytürk ve diğerleri, 2014: 40)]

[Metin içinde atıf: (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2012: 67); Takip eden atıf: (TÜİK, 2012: 67)]

Resmi olmayan rapor
[Metin içinde atıf: (Kendall, 2011: 99)]

 

Standartt ve Patentler

Basılı standart
[Metin içinde atıf: (Standards Australia/New Zealand Standard, 1994)]

Elektronik standart: Elektronik veri tabanı
[Metin içinde atıf: (Standards Australia, 2008)]

Patent
[Metin içinde atıf: (U.S. Patent No. 5,641,424.7, 1996)]

Elektronik patent: Elektronik veri tabanı
[Metin içinde atıf: (Australian Patent No. AU 2008100919, 2008)]

 

Resmi Gazete

Resmi Gazete
[Metin içinde atıf: Yedinci Beş Yıllık …, 1999)]

 

 

Sevgili Kütüphane Kullanıcıları,