APA PsycTHERAPY veri tabanı deneme erişimi Hakkında


Psikoterapi videolarını içeren APA PsycTHERAPY veri tabanı deneme erişimi 23.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Link aracılığı ile erişebilirsiniz: http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=67c4ad03-70b9-4201-b722-43e11b84dd87%40sessionmgr4007

 

Sevgili Kütüphane Kullanıcıları,