APA PsycTHERAPY veri tabanı Deneme Erişimi Hakkında


Psikoterapi videolarını da içeren APA PsycTHERAPY  veri tabanı, 01 Şubat 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Erişim adresi : https://login.proxy.uskudar.edu.tr/login?url=https://psycnet.apa.org/search

 

Kapsam:

Sevgili Kütüphane Kullanıcıları,