Primal Pictures- Dentistry Package veri tabanı deneme erişimi hakkında


Primal Pictures- Dentistry Package veri tabanı 15.03.2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Primal Pictures, insan anatomisine ait tüm katmanları interaktif bir şekilde modelleyerek, tıp uzmanlarının çalışmalarında katkı sağlar.

Aynı zamanda tıp eğitiminde kullanılabilecek ve tıp öğrencilerinin yetiştirilmesi sürecine destek verecek bir kaynaktır.

Diş Hekimliği koleksiyonu içerisinde; baş, boyun, yüz, oral ve nazal kaviteler, dentisyon, diş yapısı, damak yapısı, gırtlak yapısı, yutak yapısı,

sinüsler, göz, beyin ve daha fazla etkileşimi içeren 3 boyutlu gerçek veriler kullanılmaktadır.

 

·        Gerçek verilere dayandırılan ve katmanlar halinde görüntülenebilen 3-D görseller

·        Etkileşimli notlar, videolar, illüstrasyonlar, sunumlar ve animasyonlar

·        MR Görüntüleri

·        3-D oral enjeksiyon görüntüleri

Erişim Adresi: https://login.proxy.uskudar.edu.tr/login?url=https://www.anatomy.tv

Sevgili Kütüphane Kullanıcıları,