Communication Source veri tabanı...

Communication Source veri tabanı 31 Aralık 2018 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır. Erişim için tıklayınız.

Communication Source Veri tabanı:

Communication Source, yüksek kaliteli EBSCO veri tabanları, Communication & Mass Media Complete ve Communication Abstracts’ın birleşiminden geliştirilmiş olup, iletişim, radyo, televizyon, sinema, basın, yayın ve ilgili diğer tüm alanlardaki en itibarlı ve güvenilir kaynaklara erişim sağlamaktadır. Hemen hemen hepsi hakemli olmak üzere yüzlerce dergi içeren ve kapsamı 1900’lere kadar uzanan Communication Source, bu disiplinler için hazırlanmış en kapsamlı tam metin veri tabanıdır.

 

İçeriğinde;

•   700’e yakın tam metin dergi

•   1.000’den fazla temel kaynak için özet ve indeks bilgisi

•   18.000’e yakın terim içeren konu bazlı, taranabilir terimler sözlüğü

•   150’den fazla kitap

•    Communication & Mass Media Complete veri tabanında olmayan 240’tan fazla tam metin dergi

•    1900’e kadar uzanan içerik mevcuttur